חדשות
מכרז 01/2017 - הודעה על עדכון תנאי סף וקיום סיור קבלנים נוסף

עדכון מחירון – סל קליטה (בדיקות מעבדה)

עדכון מחירון לטיפול בפסולת צבע, פחם פעיל, ציוד מזוהם, תרופות וחו"ג לתרופות

מכרז 01-2017 - שירותי כלי צ.מ.ה ומשאיות, שירותי ביוביות ושירותי הובלת פסולת ושינועה

חוזר ללקוחות החברה

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

עדכון מחיר טיפול במסנני שמן בעקבות שינוי בסיווג ובניתוב

רענון הוראות סימון אריזות של פסולת הנקלטת במפעלנו

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה לפסולת אורגנית 21/12/2016

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

מחירון לטיפול באריזות פלסטיק / בלות שקים

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

דוח אחריות תאגידית - תעודת הוקרה

שריפה באקוסול הוגדרה בסיווג R1 - השבה

האזינו לאייטם על השלב האחרון בפרויקט השיקום הגדול במדינה - מתוך רדיו דרום

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet