חדשות
כנס לקידום תכנון הנדסי ראשוני למתקן פסולת לאנרגיה דואלי

מכרז ממוכן מהיר תווי שי לחג - מספר M01/2018

מכרז מס' 04/2017 - למתן שירותי כלי צ.מ.ה ומשאיות

מכרז מסגרת פומבי מס' 07/2018 - להציע הצעות לרכישת מתקן מסנני שמן מהחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ וכן לשכירת סככה בה ממוקם המתקן (אופציונאלי)

02/2018 - למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ובחו"ל עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכתב ללקוחות - היערכות להסרת חובת קליטה

הסתיימה השביתה בחברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה

חוזר ללקוחות החברה

חידוש טופס "פרטים אודות המשלוח הצפוי"

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

מכרז 06/2017 - למתן שירותי הובלה ושאיבה של חומרים מסוכנים באמצעות מיכלית נירוסטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

מכרז 05/2017 - למתן שירותי הובלת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

עדכון מחירון – סל קליטה (בדיקות מעבדה)

סביבה 2050 - 30/01/2018

עדכון מחיר אריזות פסולת מעבדה ו/או פסולת באריזות קטנות

מחירון לטיפול באריזות פלסטיק / בלות שקים

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה לפסולת אורגנית 01/01/2018

עדכון מחירון לטיפול בפסולת צבע, פחם פעיל, ציוד מזוהם, תרופות וחו"ג לתרופות

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

האזינו לאייטם על השלב האחרון בפרויקט השיקום הגדול במדינה - מתוך רדיו דרום

רענון הוראות סימון אריזות של פסולת הנקלטת במפעלנו

דוח אחריות תאגידית - תעודת הוקרה

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

שריפה באקוסול הוגדרה בסיווג R1 - השבה

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet