חדשות
מכרז פומבי מס' 02/2017 למתן שירותי כוח אדם

חוזר ללקוחות החברה

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי יעוץ רפואי

עדכון מחירון – סל קליטה (בדיקות מעבדה)

עדכון מחיר אריזות פסולת מעבדה ו/או פסולת באריזות קטנות

מחירון לטיפול באריזות פלסטיק / בלות שקים

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה לפסולת אורגנית 21/12/2016

דוח אחריות תאגידית - תעודת הוקרה

עדכון מחירון לטיפול בפסולת צבע, פחם פעיל, ציוד מזוהם, תרופות וחו"ג לתרופות

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

שריפה באקוסול הוגדרה בסיווג R1 - השבה

האזינו לאייטם על השלב האחרון בפרויקט השיקום הגדול במדינה - מתוך רדיו דרום

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

רענון הוראות סימון אריזות של פסולת הנקלטת במפעלנו

עדכון מחיר טיפול במסנני שמן בעקבות שינוי בסיווג ובניתוב

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet