חדשות
סביבה 2050 - 30/01/2018

מכרז 03/2017 - לשכירת שטח ומתקנים המצויים במתחם מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה

מכרז מס' 04/2017 - למתן שירותי כלי צ.מ.ה ומשאיות

הודעה על שינוי מכרז 03-2017

הזמנה לסיור – מתקן מחזור מסנני שמן

מכרז פומבי מס' 02/2017 למתן שירותי כוח אדם

חוזר ללקוחות החברה

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

בקשה לקבלת הצעות מחיר למתן שירותי יעוץ רפואי

עדכון מחירון – סל קליטה (בדיקות מעבדה)

עדכון מחיר אריזות פסולת מעבדה ו/או פסולת באריזות קטנות

מחירון לטיפול באריזות פלסטיק / בלות שקים

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה לפסולת אורגנית 21/12/2016

דוח אחריות תאגידית - תעודת הוקרה

עדכון מחירון לטיפול בפסולת צבע, פחם פעיל, ציוד מזוהם, תרופות וחו"ג לתרופות

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

שריפה באקוסול הוגדרה בסיווג R1 - השבה

האזינו לאייטם על השלב האחרון בפרויקט השיקום הגדול במדינה - מתוך רדיו דרום

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

רענון הוראות סימון אריזות של פסולת הנקלטת במפעלנו

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet