צור קשר

ההחברה לשירותי איכות הסביבה
כתובתינו:
פארק אקו-תעשייתי בנגב
נאות חובב
ת.ד 5743, באר שבע 84156

טלפון: 08-6503700
מייל: info@escil.co.il

יצחק שדה 40,
ת.ד 51631, תל אביב 67212

טלפון: 03-5374850
מייל: info@escil.co.il

המבקר הפנימי של החברה
ליצירת קשר עם המבקר הפנימי של החברה

מייל: mevakerpn@escil.co.il