התקשרות עם חברת דוד צ'פניק ובניו בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

05.06.19
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ, חברה המטפלת בפסולת מסוכנת תוך שמירה והגנה על איכות הסביבה, החליטה על רכישת מלגזת שדה 4X4 , בעלת גובה הרמה 4.5 מ' וכושר הרמה 2.5 .
על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת דוד צ'פניק ובניו בע"מ היא היבואן הבלעדי והמוסך המורשה של מלגזות שדה מתוצרת MANITOU מטעם היצרן בישראל, ולפיכך היא החברה שיכולה לספק לחברה את הציוד הנדרש לה, ציוד עימו יש לחברה ניסיון.
לחץ כאן 
היקף עלות מלגזה המוערך הוא כ – 250 אש"ח והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם חברת דוד צ'פניק ובניו בע"מ.
רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 24.06.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ