התקשרות עם החברה להובלת דלק

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

10.07.19
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם החברה להובלת דלק בע"מ (להלן: "חל"ד") לצורך קבלת שירותי הובלה של פסולת חומ"ס באמצעות מיכלית פיברגלס.

על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בדיקה שנערכה על ידם, חל"ד היא הספק היחיד בישראל אשר ברשותו מיכלית פיברגלס המשמשת להובלת פסולת חומרים מסוכנים ומאושרת לביצוע הובלות מסוג זה, על פי כל דין, ואשר אינו מתחרה של החברה שההתקשרות עמו יכולה להוביל לניגוד עניינים.

תקופת ההתקשרות עם חל"ד תהא לתקופה של 12 חודשים עם אפשרות להארכה לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים נוספים, כל אחת, או חלק ממנה. ההיקף השנתי המוערך של השירותים לשנה עומד על כ- 550,000 ₪ .

כל אדם או גוף הסבור כי יש ביכולתו לספק את השירותים האמורים, ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 24.07.2019 בשעה 16:00 .

לצפייה בחוות הדעת המקצועית לחץ כאן 
 
 
 

                                                                                                 

                                                                                                

                                                                                        בברכה,
                                                                                        החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ