ייצוא פסולת לטיפול ולמחזור

החברה לשירותי איכות הסביבה מציעה ללקוחותיה ניהול אקולוגי מלא.
פסולות שלא ניתן לטפל בהן בישראל מיוצאת לטיפול, מחזור ו/או השבה במתקני טיפול מאושרים באירופה.
לחברה הסכמים וקשרים בלעדיים עם מספר מתקני טיפול מאושרים בדנמרק, צרפת, גרמניה ואנגליה.
יצוא פסולת נעשה על פי האמנות וההסכמים הבינלאומיים, עליהם חתומה מדינת ישראל.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות:
טל: 08-6503701/702
דוא"ל: :info@escil.co.il