*שדה חובה
פרטי לקוח חדש
*
*
*
*
*
*
נתונים על החברה
מספר החברה:*
מס' עוסק מורשה:*
פרטי חשבון הבנק - מס' חשבון: *
שם הבנק : *
שם הסניף : *
מספר הסניף : *
שם איש קשר במח' כספים/הנה"ח: *
טלפון: *
פקס :
E-mail: *
• נא לצרף תעודת עוסק מורשה ואישור ניכוי מס במקור.