נהלי הגעת נהגים ומובילי חומ"ס למפעלינו

1. נהלי החברה מחייבים כי כל נהג / מוביל חומ"ס חדשים, יעברו הדרכה בהגעתם לשערי המפעל ובתום שנה מההדרכה הראשונה, יעברו הדרכת רענון אחת לשנה.

2. שהייה בכל שטחי התפעול במפעל מחייבים שימוש בציוד מגן אישי מלא הכולל:
    2.1 קסדה.
    2.2 משקפי מגן.
    2.3 חולצה בעלת שרוולים ארוכים ( גם בימי הקיץ).
    2.4 מסיכת גזים עם פילטר ABEKP3 או מסיכת הימלטות בהישג ידו של הנהג ושל כל הנלווים אליו.
    2.5 מכנסיים ארוכים.
    2.6 נעלי בטיחות.

3. חל איסור לנסוע בשטחי המפעל עם "וילונות" משאית פתוחים, אסור לפתוח את "וילונות" המשאית בשער המפעל.
בתום הדיגום חובה לסגור את "וילונות" המשאית גם אם מרחק הנסיעה למתקן לפריקה הוא קצר. 
בנוסף על כך, כל זמן הנסיעה בשטחי המפעל, על כל האריזות להיות מקובעות למשטח המשאית באופן אשר יימנע את נפילתן אל מחוץ למשאית.
ולהבהרה בתום הדיגום יש לקבע מחדש אריזות אשר הותרו לשם ביצוע הדיגום.
 
**ניתן יהיה לנסוע עם "וילונות" פתוחים במתקן בו תתבצע פריקת הפסולת,  רק במידה ויינתן אישור אחראי מקום  ולאחר וידוא כי לא קיימת סכנה לנפילת פסולת או פגיעה בעובד.
 
4. מהירות הנסיעה בשטחי המפעל מוגבלת ל25 קמ"ש כאשר במתקנים מהירות הנסיעה מוגבלת ל- 10 קמ"ש בלבד.

5. חל איסור לדבר במכשיר הסלולרי בזמן נהיגה, יש להתייחס לאזורים בעלי סכנת נפיצות בהם אסור להפעיל מכשיר סלולרי (קיים שילוט בהתאם).
 

                                                                                                         בכבוד רב,
                                                                                                         מחלקת הבטיחות