דבר המנכ"ל

מדיניות החברה לשירותי איכות הסביבה

 

איכות, איכות הסביבה, בטיחות וגהות תעסוקתית


 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מספקת את כלל השירותים האקולוגיים  הנדרשים, לטיפול מקצועי ומתקדם בפסולת המסוכנת שמיוצרת במדינת ישראל.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מקפידה שכל פעולותיה יתקיימו תוך כדי שמירה קפדנית על איכות הסביבה וציות מלא לחוקים ולתקנות, שעניינם איכות הסביבה בישראל. החברה פועלת לצמצום צריכתם של משאבים מתכלים וכן לצמצום פליטת חומרים המזיקים לסביבה. החברה גם מחייבת את ספקיה לעמוד בתנאי השמירה על איכות הסביבה, כפי שהיא דורשת מעצמה.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ פועלת על מנת לעמוד בחזית הטכנולוגיה בתחומי איכות והגנת הסביבה. החברה משקיעה משאבים רבים במחקר ובפיתוח ומקיימת קשרים ענפים עם גורמים בינלאומיים, על מנת ליישם את כל החידושים בתחום איכות הסביבה.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מתייחסת לרמת איכות השירותים המסופקים ללקוחותיה ולשביעות רצונם, כאל ערך עליון. איכות השירות, המקצועיות והאוזן הקשבת לצרכי הלקוח, הם הגורמים המרכזיים שיבטיחו את רווחיות החברה ואת המשך קיומה.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מכירה בחשיבות מדידת ביצועיה ויעילותה  ומקיימת מדידה רצופה של כל מרכיבי פעילותה, החל מעמידה ביעדי האיכות ואיכות הסביבה וכלה בבטיחות וגהות בתעסוקה. תוצאות המדידה משמשות כמשוב להפקת לקחים, השגת יעדים, זיהוי סיכונים והערכתם, הבטחת משאבים נדרשים וככלי לקבלת החלטות לצורך שיפור הביצועים, המוצרים ולהתייעלות.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ רואה בעובדיה נכס אנושי חיוני שיש לקדמו ולטפחו בהתמדה. החברה מייחסת חשיבות עליונה לבטיחות, גהות, הנעת ורווחת עובדיה ומשקיעה מאמצים ומשאבים רבים בהדרכה, הכשרה והסמכה מקצועית מתאימים.
 החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ פועלת ושואפת לשיפור מתמיד של ביצועיה ועורכת תחקירים ובירורים במקרים בהם התגלו אי התאמה בין הרצוי למצוי. החברה מקפידה על הקצאת משאבים לשיפור מתמיד של שיטות, נהלים והוראות עבודה ובטיחות וכן על איסוף ועיבוד ממצאים המצביעים על ליקויים או על נושאים טעוני שיפור.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ על כל חברי הנהלתה והעובדים בתפקידיהם השונים, אחראים לאיכות הביצועים והשרות ללקוחותיה ולשמירה על איכות הסביבה. תהליך זה מתרחש תוך הקפדה על עמידה בדרישות החוקים, התקנות והתקנים ISO 9001(2008), ISO 14001(2004), OSASH 18001, IEC/ISO 17025, ו-ISO 24001 ותוך הקפדה מיוחדת על איכות בדיקות, בטיחות, גהות תעסוקתית ושמירה על איכות הסביבה.
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ פועלת בשקיפות וכארגון פתוח שמיידע על פעולותיו את עובדי החברה, הרשויות המתאימות ואת הציבור הרחב.