הבטחת איכות

החברה לשירותי איכות הסביבה מטפלת ברוב הפסולות המסוכנות המיוצרות בישראל, למעט חומרים רדיואקטיביים, נפיצים ופתוגניים. מגוון כה רחב של חומרים מסוכנים טומן בחובו סיכונים רבים שמערכת אבטחת האיכות צריכה לתת להם מענה הולם.
 

מטרות מערכת הניהול המשולבת של החברה הן:

  • לקבוע את העקרונות והנחות היסוד המנחים את כלל עובדי החברה בתכנון וביצוע עבודתם בכל תחום הנוגע לאיכות הסביבה, ללקוחותיה, לבעלי עניין, לרשויות, לטיב השירות, לבטיחות וגהות העובדים ולחוסן התפקודי של החברה.
  • להשיג ולקיים כשגרה רמות איכות, איכות הסביבה, בג"ת וחוסן תפקודי העונות לדרישות בתיעוד התקף בכל תחומי הפעילות המשליכים על לקוחות, בעלי עניין, רשויות, איכות השירות, איכות הסביבה, בטיחות וגהות, חוסן תפקודי.
  • להביא לשביעות רצון מקסימאלית של לקוחותינו ויצירת תדמית חיובית של החברה בעיניי הרשויות והציבור הרחב.
  • שיפור מתמיד בכל תחומי הפעילות השונים של החברה
 

פעילות שוטפת בתחום אבטחת האיכות:

  • פעילות מתקנת ו/או מונעת במפגעים, בחריגות ובאי התאמות.
  • מבדקים פנימיים המכסים את כל תחומי הפעילות של החברה מבוצעים לפחות פעמיים בשנה.
  • החברה עומדת במבדקים חיצוניים מטעם מכון התקנים הישראלי והרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
  • ביצוע סקרי הנהלה, פעמיים בשנה, בהם מוצגים ניתוחים סטטיסטיים בתחומי הפעילות השונים של החברה. מטרת הסקרים היא קידום יעדי החברה בתחומי איכות הסביבה, טיב השירות, ביטחון החברה ובטיחות וגהות עובדי החברה.
 

הסמכות החברה: