טיפול במסנני שמן משומשים

לאור הנחיית המשרד להגנת הסביבה האוסרת על השלכת מסנני שמן משומשים לפחי האשפה, מציעה החברה שירות סביבתי המיועד למוסכים ולתחנות דלק.

החברה מציעה מתקן ייעודי הגורס את מסנני השמן לשבבים קטנים ומפריד את המסנן למרכיביו: שמן, נייר ומתכת.
השמן מועבר למחזור במתקן המורשה על ידי המשרד להגנת הסביבה. הנייר מועבר לשריפה במתקן השריפה מיוחד הנמצא בשטח מפעל החברה והמתכת נשלחת להתכה המאפשרת שימוש חוזר.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות:
טל: 08-6503701/702
דוא"ל: :info@escil.co.il