הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת קונסיסט מערכות28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת קונסיסט מערכות בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 
ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת קונסיסט מערכות בע"מ (להלן: "קונסיסט") לצורך קבלת שירותי  תמיכה, תחזוקה והתאמות למערכת SysAid

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת קונסיסט היא המפיץ והספק היחיד בישראל של מוצרי SysAid המפותחים והמיוצרים על ידי SysAid וכן כי חברה זו הינה המורשית היחידה מטעם היצרן לספק שירותי תמיכה, תחזוקה והתאמות למוצר הקיים לחברה.

ההיקף ההתקשרות הכספי השנתי עומד על כ- 14,500 ש"ח, והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת קונסיסט לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 
החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ