חדשות
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת ג'נרל מהנדסים סחר בע"מ לרכישת רישיונות ותחזוקת מערכת HMI – CIMPLICITY

16/2018 - למתן שירותי דיגומי ארובות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

15/2018 - למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים באמצעות רמסע/רכינה במסגרת מכרז מסגרת עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

17/2018 הזמנה להציע הצעות לשכירת סככות בשטחי מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

כנס סביבה 2050 - Save the Date 2019

14/2018 - למתן שירותי כלי צמ"ה ומשאיות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

בקשה לקבלת הצעות מחיר לקרקע למילוי בורות במפעל החברה לשרותי איכות הסביבה – נאות חובב

שירות חדש ללקוחות החברה - הדפסת תוויות לסימון חומרים מסוכנים

13/2018 - למתן שירותי ליסינג של מדי עבודה ואספקת שירותי כביסה ותיקונים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

חוזר ללקוחות החברה