חדשות
כתבה מאתר ynet בנושא קידום פרויקט הפיכת פסולת לאנרגיה

1/2019 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי שינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת אגנטק (1987) בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת א.ו.ב.א. לשירותי הייטק (2003) בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם ד"ר אורי גורליק מיכשור ימי

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת אי.אס.אי. מכשור מדעי לישראל בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת אף.איי.אי מיקרוסקופי סולושנס בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת מדנט בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת ספקטרו בע"מ

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם ש.ק.מק"מ הנדסה בע"מ

בקשה לקבלת הצעות מחיר לקרקע למילוי בורות במפעל החברה לשרותי איכות הסביבה – נאות חובב

שירות חדש ללקוחות החברה - הדפסת תוויות לסימון חומרים מסוכנים

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

חוזר ללקוחות החברה