אודותינו

1554622535side icon

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (ESC) היא חברה ממשלתית שהוקמה בשנת 1990, כדי לטפל בכל הפסולות המסוכנות המיוצרות בישראל, תוך שמירה והגנה קפדנית על איכות הסביבה.
החברה מספקת מגוון רחב של פתרונות ושירותים בתחום איכות הסביבה לתעשייה, מכוני מחקר, מעבדות ועסקים. החברה מחזיקה בבעלותה ומתפעלת מפעל, שנמצא בפארק אקו-תעשייתי בנגב, נאות חובב. המפעל מטפל, בשיטות מודרניות מהמתקדמות בעולם, במגוון רחב של פסולות מסוכנות – אורגניות, אי-אורגניות, נוזליות ומוצקות.
באוקטובר 2015 קבע קבינט הדיור כי החברה לשירותי איכות הסביבה, בתיאום עם רשות מקרקעי ישראל ורשות החברות הממשלתיות, תשמש כזרוע ביצוע לשיקום קרקעות המדינה. בשנת 2019, אישר צוות מנכ"לים את יישום ההכרה בחברה כזרוע ביצוע של המשרד להגנת הסביבה גם לעניין שיקום מטמנות. לאתר אינטרנט שיקום קרקעות soil-remediation.co.il

כל פעילויות החברה נעשות תוך כדי הקפדה חמורה על התקנים, כללי הבטיחות ושמירה על בטיחות וגהות העובדים ותושבי הסביבה. בנוסף, החברה לשירותי איכות הסביבה משתפת פעולה עם ארגונים ירוקים מרכזיים, שעוסקים ומטפלים בשמירה על איכות והגנת הסביבה.
החברה מציעה ללקוחותיה סל שירותים רחב, שכולל בין היתר: ניהול פסולות כולל ושרותי מעבדה אנליטית לגורמי חוץ, שרותי אנליזה וניטור אוויר, ייעוץ ומידע בנושאי אקולוגיה וחומרים מסוכנים, אחזקה וכיול של מכשירי ניטור אוויר, מחזור פלורוסנטים ועוד.
החברה מתייחסת לעובדיה כאל נכס אנושי חשוב ומובחר, שיש לקדמו ולטפחו בהתמדה. משאבים רבים מושקעים בהדרכה, הכשרה והסמכה, בנושאים מקצועיים ובנושאי בטיחות וגהות.
מעבר לפעילות העסקית/תפעולית, עוסקים בחברה לשירותי איכות הסביבה גם בהנחלת אחריות סביבתית חברתית בקהילה ובהעמקת הקשר של החברה עם הקהילה. החברה לוקחת חלק בפורום ציבורי שעוסק בהגנה על הסביבה, מפיקה מערכי הדרכה ואביזרי לימוד שעוסקים בטיפול בפסולות מסוכנות ובשמירה על איכות הסביבה ויוזמת פרויקטים משותפים שונים בנושאי סביבה. במסגרת פעילות זו, אף פרסמה החברה שני דוחות חברתיים סביבתיים.

החברה מקיימת קשרים הדוקים עם חברות בינלאומיות מובילות בעולם, שעוסקות בתחומים שנושקים לתחומי העיסוק של החברה לשירותי איכות הסביבה. קשרים אלה מסייעים, הדדית, לפיתוח טכנולוגיות חדשניות בטיפול בחומרים מסוכנים.
החברה לשירותי איכות הסביבה עומדת בדרישות של התקנים הבאים:
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 37001:2016
ISO 45001:2018
SI 24001:2011
מעבדות החברה עומדות בתקן ISO/IEC17025:2017.