ניטור סביבתי

ניטור סביבתי

בדיקות QA למערכות ניטור אוויר, בדיקות סביבתיות ותעסוקתיות
החברה לשירותי איכות הסביבה מציעה ללקוחותיה מגוון רחב של בדיקות סביבתיות בשיטות מאושרות ,ברמת אמינות גבוהה ובמחירים תחרותיים:

אבטחת איכות (QA) בתחנות ניטור אוויר, כולל כיול המכשירים.
מעבדת הניטור מוסמכת לתקן ISO/IEC17025.

מדידות סביבתיות תעסוקתיות (סביבת העובד) – ניטור סביבתי תעסוקתי (כולל בדיקות רעש) משמש ככלי להערכה כמותית של חשיפה וחיוני להערכת חשיפה תעסוקתית כוללת של העובדים. לניטור השלכות מקצועיות ורגולטוריות על שיפוט ומסקנות הנוגעים לעוצמת החשיפה, לבקרתה ולמניעתה.

הבדיקות הסביבתיות מבוצעות על ידי דוגם מוסמך ומאושרות על ידי משרד הכלכלה.

אפיון ובדיקות:
ניטור סביבתי : אבק ננשם, מרחף, שוקע, סיבים, סיליקה גבישים חופשיים באוויר, אסבסט, SO2 ,NO3 ,CO ,CO2 ,O3, תרכובות אורגניות נדיפות ונדיפות למחצה.

מדידת מזהמים כימיים ופיסיקליים ומדידות של מאפייני אוורור במשרדים, בדיקות ב"חדרים נקיים".

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות:
טל: 08-6503701/702
דוא"ל: :info@escil.co.il