גלריית סרטים

דגשים בעבודה בטוחה במנדפים כימיים

שימוש נכון בכפפות מגן במעבדה כימית

טיפול ואיחסון של פסולת מסוכנת במעבדה כימית

כנס סביבה 2050 - צרכנות, התייעלות ומחזור - פאנל

כנס סביבה 2050 - התרומה והתמורה של התעשייה לאיכות הסביבה בישראל – פאנל

דגשים בעבודה בטוחה בעת שפך חומרים אורגניים מסוכנים במעבדה כימית

כנס סביבה 2050 - מהפך בדרך לפח: מדיניות ואסטרטגיה לטיפול בפסולת במגזר העסקי - פאנל

כנס סביבה 2050 - זמינות קרקעות בישראל: קרקעות מזוהמות סיכונים והזדמנויות - פאנל