הבטחת איכות

1557039655001

החברה לשירותי איכות הסביבה מטפלת ברוב הפסולות המסוכנות המיוצרות בישראל, למעט חומרים רדיואקטיביים ונפיצים. מגוון כה רחב של חומרים מסוכנים טומן בחובו סיכונים רבים שמערכת הבטחת האיכות צריכה לתת להם מענה הולם

מטרות מערכת הניהול המשולבת בחברה :

  • לקבוע את העקרונות והנחות היסוד המנחים את כלל עובדי החברה בתכנון וביצוע עבודתם בכל תחום הנוגע לאיכות הסביבה, ללקוחותיה , לבעלי עניין, לרשויות , לטיב השירות , לבטיחות וגהות העובדים ולחוסן התפקודי של החברה.
  • להשיג ולקיים כשגרה רמות איכות, איכות הסביבה, בטיחות גהות, וחוסן תפקודי.
  • להביא לשביעות רצון מקסימאלית של לקוחותינו ויצירת תדמית חיובית של החברה בענייני הרשויות והציבור הרחב.
  • שיפור מתמיד בתחומי הפעילות השונים של החברה.

פעילות שוטפת בתחום אבטחת האיכות :

  • פעילות מתקנת ו/או מונעת במפגעים, בחריגות ובאי התאמות.
  • מבדקים פנימיים שנתיים המקיפים את כל תחומי הפעילות של החברה.
  • החברה עומדת במבדקים חיצוניים מטעם מכון התקנים הישראלי והרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
  • ביצוע סקרי הנהלה, אחת לשנה, בהם מוצגים ניתוחים סטטיסטיים בתחומי הפעילות השונים של החברה. מטרת הסקר הינה קידום יעדי החברה בתחומי איכות, איכות הסביבה, טיב השירות, ביטחון החברה ובטיחות וגהות עובדי החברה.

ניתן לקרוא את מדיניות מערך ניהול המשולב של החברה

הסמכות החברה

ISO – 9001 2015 מערכת ניהול איכות – Hebrew

ISO – 9001 2015 מערכת ניהול איכות – English

IQNET-9001

ISO – 14001 2015 מערכת ניהול סביבתי – Hebrew

ISO – 14001 2015 מערכת ניהול סביבתי – English

IQNET-14001

ISO 45001 ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה – Hebrew

ISO 45001 ניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה – English

ISO 37001 2016-Hebrew

ISO 37001 2016 -English

K0089-23-מעבדות החברה מוסמכות על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקןו ISO/IEC 17025:2017