הבטחת איכות

החברה לשירותי איכות הסביבה מטפלת ברוב הפסולות המסוכנות המיוצרות בישראל, למעט חומרים רדיואקטיביים ונפיצים. מגוון כה רחב של חומרים מסוכנים טומן בחובו סיכונים רבים שמערכת אבטחת האיכות צריכה לתת להם מענה הולם

מטרות מערכת הניהול המשלובת בחברה :

  • לקבוע את העקרונות והנחות היסוד המנחים את כלל עובדי החברה בתכנון וביצוע עבודתם בכל תחום הנוגע לאיכות הסביבה, ללקוחותיה , לבעלי עניין, לרשויות , לטיב השירות , לבטיחות וגהות העובדים ולחוסן התפקודי של החברה.
  • להשיג ולקיים כשגרה רמות איכות, איכות הסביבה, בטיחות גהות, וחוסן תפקודי.
  • להביא לשביעות רצון מקסימאלית של לקוחותינו ויצירת תדמית חיובית של החברה בענייני הרשויות והציבור הרחב.
  • שיפור מתמיד בכל תחומי הפעילות השונים של החברה.

פעילות שוטפת בתחום אבטחת האיכות :

  • פעילות מתקנת ו/או מונעת במפגעים, בחריגות ובאי התאמות.
  • מבדקים פנימיים המכסים את כל תחומי הפעילות של החברה מבוצעים לפחות פעמיים בשנה.
  • החברה עומדת במבדקים חיצוניים מטעם מכון התקנים הישראלי והרשות הלאומית להסמכת מעבדות.
  • ביצוע סקרי הנהלה, פעמיים בשנה, בהם מוצגים ניתוחים סטטיסטיים בתחומי הפעילות השונים של החברה. מטרת הסקרים היא קידום יעדי החברה בתחומי איכות הסביבה, טיב השירות, ביטחון החברה ובטיחות וגהות עובדי החברה.

ניתן לקרוא את מדיניות מערך ניהול המשלוב של החברה

הסמכות החברה

ISO – 9001

ISO – 14001

ניהול מניעת שוחד – ISO 37001:2016

ניהול החוסן התפקודי – SI 24001

מעבדות החברה מוסמכות על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקו ISO/IEC17025