הוראות סימון

רענון הוראות סימון אריזות לפסולת חומרים מסוכנים המועברת לטיפול במפעל החברה

תוויות יהיו בגודל של 15 ס"מ לפחות
יש לסמן כל יחידת אריזה בשתי תוויות כמפורט להלן:
תווית אחת ובה הפרטים הבאים:

תאריך משלוח הפסולת
מספר שטר המטען שם יצרן הפסולת
כתובתו
מס' טלפון
תאריך תחילת מילוי מצב צבירה
הגדרת הפסולת על פי המרכיב המסכן ביותר תכונות הפסולת: ריאקטיבית, קורוזיבית, דליקות וכד'
תווית שנייה ובה הפרטים הבאים:
שם החומר מספר האו"מ
קבוצת סיכון קבוצת אריזה – אם קיימת
אם הפסולת מצויה בחבית הצלה יש להדביק מדבקה זו על גבי חבית ההצלה

כל אריזה תכיל תוויות עמידות לתקופה של 6 חודשים לפחות, המכילות את הפרטים המופיעים מעלה. התוויות תודבקו בצמוד אחת לשנייה. יש להסיר כל תווית אחרת.

לכל פסולת שתגיע לאתרנו ללא מדבקות על פי הנדרש, בחברה לשירותי איכות הסביבה יודפסו מדבקות בהתאם לכמות האריזות והלקוח יחויב בגין עבודה זאת.

מחיר כל מדבקה: 8 ש"ח לא כולל מע"מ. כמות המדבקות בהתאם לכמות האריזות.