זרוע ביצוע לשיקום הקרקעות

1587461044
בהחלטה מספר דר/31 של ועדת שרים לענייני תכנון, בנייה מקרקעין ודיור ("קבינט הדיור") מיום 15.10.2015 ובהחלטת ממשלה ביום 30.10.2015 ומספרה הוא 624, נקבע כי החברה תהווה זרוע ביצוע של הממשלה לניהול פרויקטים של שיקום קרקעות. בהמשך ביום 11.02.2019 אישר צוות מנכ"לים את יישום ההכרה בחברה כזרוע ביצוע של המשרד להגנת הסביבה גם לעניין שיקום מטמנות.

פעילות זרוע הביצוע:

עבור פעילות זרוע ביצוע לשיקום הוקם אתר אינטרנט יעודי בו פירוט הפרויקטים השונים  soil-remediation.co.il

1. חקירת אתרים

 • סקר היסטורי
 • סקר גז קרקע
 • סקר קרקע
 • סקר מטמנה
 • סקר פסולת
 • סקר סיכונים
 • סקרים אחרים

2. שיקום אתרים

 • Ex Situ
 • In Situ
 • ניתוב קרקעות מזוהמות ליעדי קצה
 • סקר ווידוא ניקיון
 • NFA

3. פעילות תומכת

 • שיתוף ציבור
 • מכרזים והתקשרויות
 • דיווחים לרשויות וציבור
 • בקרת איכות
 • פיקוח בטיחותי, ביטחוני ועוד
 • אתר אינטרנט
 • מערכת מידע
 • קידום טכנולוגיות חדשות