מילון מושגים

פסולת אורגנית – פסולת המכילה תרכובות עם אטומי פחמן ומימן הקשורים זה לזה.

פסולת אי-אורגנית – פסולת שאינה המכילה תרכובות עם אטומי פחמן ומימן הקשורים זה לזה.

פסולת רדיואקטיבית – פסולת שעלולה לפלוט או פולטת קרינה מייננת – קרינה באנרגיה גבוהה המסוכנת לבעלי החיים.

פסולת נפיצה – פסולת אשר מכילה חומרים נפיצים אשר יכולים/עלולים להתפוצץ בתנאים מסוימים עם שחרור אנרגיה רבה.

פסולת פאטוגנית – פסולת רפואית מסוכנת אשר עלולה להכיל גורמים ביולוגיים מדבקים.

סקר קרקע – נועד לברר את סוגי המזהמים בקרקע וריכוזם, היקף הזיהום, סכנות לסביבה ולשוהים בה.

סקר פליטה – בדיקת פליטת ממקורות מוקדיים (ארובות) ולא מוקדיים (בריכות, אחסון וכד').

ריכוז פליטה במקור – בדיקות פליטה מול פתח יציאה של הארובה.

טיפול ביולוגי – שיטה לפירוק זיהום אורגני באמצעות חיידקים.

מי רשת – מי מקורות.

ניטור – בדיקה ובקרה קבועה ושוטפת של מצב פרמטרים סביבתיים, כגון איכות מים ואוויר.