הובלת חומרים מסוכנים

נהלי הגעת נהגים ומובילי חומרים מסוכנים

30.8.2021 – עדכן נהלי הגעת גורמי חוץ ומובילי חומ"ס לקריאה לחץ כאן

על כלי הרכב שעמוס בחומ"ס הנמצא בחצר המפעל חלים כל הדרישות והנהלים של המפעל, הנובעים מתוקף כל חקיקה, ונהלים שחלים לגבי המפעל הספציפי, לגבי התהליכים והפעילויות שמתבצעים בו.

1. שהייה בכל שטחי התפעול במפעל כאשר אזור הדיגום ושטח המתנת משאיות מוגדרים אף הם כשטח תפעולי, מחייבים שימוש בציוד מגן אישי מלא הכולל:

1.1 קסדה.
1.2 משקפי מגן.
1.3 חולצה בעלת שרוולים ארוכים ( גם בימי הקיץ).
1.4 מסיכת גזים עם פילטר A2B2E2K2P3 או מסיכת הימלטות בהישג ידו של הנהג ושל כל הנלווים אליו.
1.5 מכנסיים ארוכים.
1.6 נעלי בטיחות.

2. על כל משאית/מכלית המכילה חומ"ס הנמצאת בשטח המפעל, חלים הדרישות של החוק ושל תקנות שירותי הובלה:

2.1 בעת הובלת חומר מסוכן המשאית תשולט בשלושה שלטי סימון שיתאימו לחומר המסוכן המובל במשאית באותה עת, אחד בצדו האחורי ושניים בכל דופן צדדית.
2.2 צבע שלט הסימון יבלוט על רקע דופן המשאית בכל עת, כשגודל הכתב על השילוט וצבעיו יהיו בולטים, קריאים וברורים.
2.3 על שילוט החומ"ס להכיל:

– קוד פעולת החירום
– מספר או"ם של חומ"ס
– סימן אזהרה
– תווית קבוצת סיכון
– פרטי היצרן או יבואן החומר
– טלפון למידע וייעוץ

3. לא יכנס נהג לשטח מפעלנו ללא שילוט חומ"ס.

4. חל איסור מוחלט להסיר את שלטי החומ"ס אשר מגדירים את החומר ואמצעי הבטיחות עד לתום פריקת כל החומר מהמשאית / רכינה / מיכלית.

5. חל איסור לנסוע בשטחי המפעל עם "וילונות" משאית פתוחים, אסור לפתוח את "וילונות" המשאית בשער המפעל.

בתום הדיגום חובה לסגור את "וילונות" המשאית גם אם מרחק הנסיעה למתקן לפריקה הוא קצר.
בנוסף על כך, כל זמן הנסיעה בשטחי המפעל, על כל האריזות להיות מקובעות למשטח המשאית באופן אשר יימנע את נפילתן אל מחוץ למשאית.
בתום הדיגום יש לקבע מחדש אריזות אשר הותרו לשם ביצוע הדיגום.

**ניתן יהיה לנסוע עם "וילונות" פתוחים במתקן בו תתבצע פריקת הפסולת, רק במידה ויינתן אישור אחראי מקום ולאחר וידוא כי לא קיימת סכנה לנפילת פסולת או פגיעה בעובד.

6. מהירות הנסיעה בשטחי המפעל מוגבלת ל-25 קמ"ש כאשר במתקנים מהירות הנסיעה מוגבלת ל-10 קמ"ש בלבד.

7. חל איסור לדבר במכשיר הסלולרי בזמן נהיגה, יש להתייחס לאזורים בעלי סכנת נפיצות בהם אסור להפעיל מכשיר סלולרי ( קיים שילוט בהתאם).

8. במבנה קבלת פסולות במתקן ייצוב-מיצוק חובה להשתמש במסכת מגן פנוראמית (מלאה) בעלת מסננים מסוג A2B2E2K2P3.

אי עמידה באחד מהסעיפים מהווה עבירת בטיחות. ממונה הבטיחות רשאי להטיל סנקציות בהתאם להוראת העבודה "טיפול בעבירות בטיחות של גורמי חוץ".

בכבוד רב,
מחלקת הבטיחות