נטרול פסולת אנאורגנית נוזלית

נטרול פסולת אנאורגנית נוזלית

טיפול בשפכים אנאורגאניים המזוהמים במתכות כבדות, חומצות, בסיסים ומחמצנים שונים.
בתום הטיפול מועברים השפכים להמשך טיפול במתקן הייצוב/מיצוק, בו ממחזרים את הנוזלים, כתחליף למי רשת.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת שירות הלקוחות:
טל: 08-6503701/702
דוא"ל: :info@escil.co.il