מחיר טיפול באריזות

תאריך: 10/07/2017

שינוי במחירים בעקבות ביטול ההיתר המיוחד להטמנת האריזות

1. פסולת המגיעה באריזות מסוגים שונים – תוספת בגין קליטה באריזות – לכל פסולת המגיעה לטיפול בחברה יגבה תשלום נוסף בהתאם לסוג האריזה (למעט פסולות המנותבות לייצוא)

# סוג הפסולת סוג אריזה טיפול חליפי להטמנה [מחיר ליחידה]
1 ייצוב מיצוק/אנאורגאני/אחר (למעט פסולות לייצוא) שק ענק 22 ש"ח ליחידה
קוביה 278 ש"ח ליחידה
חבית מתכת מנפח 50 ליטר 44 ש"ח ליחידה (החל מ 1/7/21)
חבית פלסטיק מנפח 50 ליטר 132 ש"ח ליחידה
טיפול באריזות בנפח בין 4 ל-50 ליטר 27 ש"ח ליחידה
2 שריפה (אורגני/תרופות/ציטו/ציאניד) קובייה 137 ש"ח ליחידה
חבית פלסטיק מנפח 50 ליטר 97 ש"ח ליחידה

 

2. במידה והפסולת היא " אריזות ריקות" (ללא תכולה)

סוג אריזה טיפול חליפי להטמנה [מחיר ליחידה]
שק ענק 27 ש"ח ליחידה
שקים דחוסים (בלה) 2,653 ש"ח לטון
קובייה 334 ש"ח ליחידה
חבית מתכת מנפח 50 ליטר 176 ש"ח ליחידה
חבית פלסטיק מנפח 50 ליטר 163 ש"ח ליחידה
אריזות עד נפח 50 ליטר 57 ש"ח ליחידה

* לכל משלוח של אריזות ריקות, בנוסף לחיוב לפי סוג וכמות אריזות – תהיה תוספת של 1,370 ש"ח לא כולל מע"מ לתעודה.

3. הערות:

טיפול חליפי: דחיסה ו/או גריסה ו/או שריפה או מחזור.
אריזות ריקות מזכוכית: ניתן לנתב להטמנה ישירה, לשם כך יש להפרידן מהאריזות האחרות.
אריזות ריקות של צבעים ודבקים – ינותבו לייצוא.
המחירים אינם כוללים מע"מ.