פסולת מעבדה – חומרי הדברה – פסולת אחרת – חריגה

פברואר 2021
‏‏ דגשים והבהרות – פסולת באריזות קטנות:
פסולת מעבדה/חומרי הדברה/ פסולת אחרת/חריגה
1. רקע:

1.1 בהתאם לרגולציה, עבור כל פסולת, בהתאם להצהרת יצרן על פרטי המשלוח, על מפעל הטיפול להנפיק מכתב הסכמה לקבלת הפסולת ופירוט סוג הטיפול בה.

1.2 עבור פסולת קבועה בשוטף, אשר לה מספר אנליזה טרום קליטה – ניתן לאשר את הפסולת – את טופס פרטים אודות המשלוח + מכתב הסכמה לתקופה של שנתיים כפי שהגביל הרגולטור.

1.3 במקרים בהם מדובר בפסולת אריזות קטנות, אשר בכל משלוח התכולה שונה מקודמתה, לדוגמא פסולת מעבדה, חומרי הדברה, חומרי גלם – לא ניתן לאשר טופס באופן קבוע גורף אלא נקודתי לכל משלוח, בהתאם לפירוט תכולת המשלוח הספציפי.

1.4 כל משלוח של פסולת מסוג זה חייב לכלול את רשימת התכולה – סוג אריזות/כמויות/סוגי הפסולת.

1.5 בשל המגוון הגדול של סוגי הפסולת וסוגי האריזות ועל מנת למנוע סיכונים, להלן דגשים והבהרות לגבי אופן המיון, הפינוי והתמחור.

 

2. דגשים:
2.1 לכל קבוצת חומרים, בהתאם למפורט בסעיף 2.5 , יש להכין טופס פרטים אודות המשלוח הצפוי נפרד. לכל טופס יש לצרף רשימת חומרים – כמות ואריזות וגם גיליון בטיחות או MSDS

2.2 כל טופס פרטים אודות המשלוח הצפוי (5.1) יכיל כאמור את רשימת החומרים, בהתאם לטבלה #1 (טבלה לכל קבוצה/טופס 5.1).2.2.1 טבלה # 1:

#
שם כימי של הפסולת סוג אריזה גודל אריזה כמות אריזות הערות
2.3 ג'ריקנים – לא יהיו במשקל גבוה מ25 ק"ג. בהתאם לתקן הישראלי 11228-1 , תקן "לניטול ידני הרמה ונשיאה".
2.4 יש לארוז חומרים במצבי צבירה שונים – בנפרד. זאת בנוסף להפרדה לפי הקבוצות בסעיף 2.5.2.5 בנוסף להפרדת מצבי צבירה, יש להפריד לפי הקבוצות המפורטות – בהתאם לחוקי ההובלה:
2.5.1 חומרים אורגניים
2.5.2 חומרים אנאורגאניים (מתכות אינרטיות, מלחים, תחמוצות וכד')
2.5.3 חומצות
2.5.4 בסיסים
2.5.5 ציאנידים
2.5.6 אתידיום ברומיד
2.5.7 מחמצנים/כרומטים
2.5.8 מחמצנים אורגניים.
2.5.9 זרחן
2.5.10 מתכות קלות/שוו"ע מתכות קלות/ פסולת חריגה, בעלת סיכון מיוחד:
 • מתכות קלות.
 • חומרים לא מזוהים.
 • פסולת ריאקטיבית – חומרים מגיבי מים, אויר ולחות.
 • חומרים כימיים המגיבים עם מים תוך פליטת גזים קורוזיביים (תיוניל כלוריד, AlCl3 וכד').
 • מתכות ואלקיל מתכות המגיבות עם מים בריאקציות אקזותרמיות (נתרן, אשלגן, אלקיל ליתיום וכד').
 • פסולת מקבוצה 4 – מוצקים דליקים (למעט פחם פעיל).
 • חומרים עם טמפרטורת רתיחה נמוכה מ 37 מעלות צלזיוס.
 • ציאנידים באריזות קטנות (נוזל ומוצק).
 • מחמצנים אורגניים חזקים – מוצק.
 • במקרים חריגים – חומצות אורגניות חזקות (ריכוז CONC מעל 5 נורמל ).
 • זרחן אורגני – אריזות קטנות. (הערה: זרחן אורגני בחביות פלסטיק/פלסטו פח – אינו ייחשב כמתכות קלות ויטופל בהתאם למחירון המפוקח לטיפול בזרחן אורגני)​

2.6 יש להפריד בין חומרים בעלי נקודת רתיחה גבוהה מ-37 מעלות צלזיוס וחומרים בעלי נקודת רתיחה נמוכים מ-37 מעלות צלזיוס.

2.7 בכל מקרה אסור לארוז:

 • ציאנידים עם חומצות.
 • חומצות עם בסיסים.
 • מחמצנים עם אורגניים.

2.8 ציוד מזוהם גם באם מגיע ממעבדות, יש לארוז בנפרד כציוד מזוהם – בהתאם גם הקליטה והתמחור – על בסיס ממדי התכולה, הצורך בטיפול קדם וכדומה.

2.9 מתכות קלות/שוו"ע מתכות קלות/פסולת חריגה כמפורט בסעיף 2.5.10 דורשות אישורים מיוחדים ממתקן השריפה ובהתאם תוגדר האריזה – גודל וסוג.

3. הארות:

3.1 על אף האמור לעיל , לעיתים ניתן לקלוט פסולות כמפורט בסעיף 2.5.5, 2.5.8, 2.5.9 , 2.5.10, לא כשווה ערך מתכות קלות – זאת בכפוף לאישור מתקן השריפה ובהתאם להנחיות אריזה.

3.2 לתשומת ליבכם – סביר ויהיה צורך בהובלות נפרדות על בסיס המפורט בסעיף 2.5 – בהתאם לחוקי ההובלה ובהתאם לסוגי הפסולת.

4. מחירים (לא כולל מע"מ ולא כולל הובלה):

 

# תיאור פירוט סה"כ מחיר ללקוח
לא כולל מע"מ
ולא כולל הובלה
הערות
1 פסולת נוזל באריזות קטנות – מעבדה/ הדברה וכו' מחיר בסיס
2,778 לטון
– בכפוף לאישור מתקן השריפה להזנת חבית עם האריזות כפי שהיא, ללא צורך במיון מקדים ובריקון– לא יחוייב טיפול מקדים כמפורט בסעיפים 1.1 ו 1.2 בטבלה.
– בכפוף לאישור מתקן השריפה – מחייב אישור פרטני -בהתאם לסוג האריזה, כמות, סוג החומר.
1.1 תוספת לטיפול מקדים: מיון וריקון וטיפול באריזות קטנות אריזות עד 4 ליטר 22 ₪ ליחידה
– תוספת זאת רלוונטית לפסולת בשורה 1 בלבד.
1.2 אריזות 4-50 ליטר 26 ₪ ליחידה
1.3 טיפול ידני באריזה עד 4 ליטר אריזות עד 4 ליטר 29 ₪ ליחידה
– אריזות של פסולת מעבדה טיפול ידני
1.4 טיפול ידני באריזה מ4 ליטר אריזות 4-50 ליטר 38 ₪ ליחידה
– אריזות של פסולת מעבדה טיפול ידני
2 פסולת מעבדה מוצקה – אריזות קטנות בחבית מתכת פסולת מעבדה בלבד – לא כולל חומרי הדברה ואחרים 2,778 ₪ לטון
+350 ₪ לחבית
– אריזה: חבית מתכת open top עם ורמקוליט.
– בכפוף להמשך אישור משרד להג"ס להטמנה חריגה
3 שווה ערך מתכות קלות כמפורט בסעיף 2.5.10 400 ש"ח לק"ג
4 פסולת להזנה ישירה לברנר בחבית קרטון
עבור חומרים כמוזכר בסעיף 2.5.10
פרטני – בהתאם לאישור מתקן השריפה 467 ליחידה פרטני – בהתאם לטבלת הפירוט
באישור מיוחד לטיפול בהזנה לברנר בחבית קרטון – בקוטר של עד 36 ס"מ, משקל עד 15 קילו
5 פסולת להזנה ישירה אחרת
עבור חומרים כמוזכר בסעיף 2.5.10
במקרים מיוחדים בהתאם לדרישות מתקן השריפה תיתכן בהם נדרשת הזנה ייחודית
1,750 ₪ לחבית באישור מיוחד של מתקן השריפה,בחבית מתכת סטנדרטית, 200 ליטר.

5. תהליך אישור טפסים והצעות מחיר – טרם שיבוץ:
5.1 כימאי החברה וכימאי מתקן השריפה יעברו על רישומי הפסולת בטבלאות המקושרות לכל טופס פרטים אודות המשלוח הצפוי.

5.2 בהתאם לפירוט בטבלאות, ייתכן ויהיה צורך בטיפול קדם באריזות הקטנות/טיפול קדם אחר/טיפול איחוד/הזנה ישירה בחבית קרטון/הזנה ישירה בחבית מתכת/טיפול כמתכות קלות.

5.3 הנחיות אלו יועברו ללקוח עם הצעת מחיר טרם שיבוץ המשלוח.

5.4 על מנת לאפשר הוזלת מחירי הטיפול, מומלץ להפריד את תכולת חביות המתכת המכילות אריזות קטנות, בהתאם לגדלי האריזה. עד 1 ליטר ומעל 1 ליטר – זאת על מנת לאפשר הזנה רגילה בשרדר במידת האפשר לאריזות הקטנות וללא צורך במיון וטיפולי קדם אחרים לריקון האריזות ואיחוד הפסולת.

5.5 פסולת מעבדה מוצקה באריזות קטנות (בלבד, לא חומרי הדברה ואחרים): תיקלט בחברה בחביות מתכת open top לניתוב וסיווג הטמנה חריגה, בכפוף לאישור המשרד להגנת הסביבה.

5.6 בהינתן אישור פרטני ע"י מתקן השריפה, תיתכן הזנה לא כמתכות קלות (סעיף 3 בטבלת מחירים), אלא בשתי אפשרויות אחרות:

5.6.1 באריזה ייחודית – חביות קרטון, קוטר עד 36 ס"מ, משקל עד 15 ק"ג ובמחיר נמוך יותר ממחיר הטיפול במתכות קלות, כמפורט בשורה #4 בטבלת המחירים.

5.6.2 בהזנה ישירה – בתוספת מחיר , כמפורט בשורה #5 (תוספת למחיר הבסיס כמפורט בטבלת המחירים בשורה #1).