קשרי קהילה

1556790260123

החברה לשירותי איכות הסביבה רואה עצמה כחלק בלתי נפרד מהקהילה ומהחברה. היא מקדמת מיזמים משותפים ופועלת, בשילוב כוחות, עם גורמי סביבה שונים שפועלים בישראל.

החברה מתפעלת מרכז מבקרים במפעלה שבנאות חובב ובו היא מארחת קבוצות רבות שמגיעות כדי לשמוע וללמוד על הטיפול בפסולות מסוכנות. עם קבוצות אלה נמנים תלמידים, סטודנטים, אורחים מחו"ל, אנשי ציבור ואנשי מקצוע.