ללא קטגוריה

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי לפנות לחברה, בתוך ארבעה עשר ימי עבודה, עד 3.8.22 בשעה 16:00, ולהודיע לה כי קיים ספק ישראלי המסוגל לבצע את ההתקשרות.