חדשות

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

הודעה בדבר הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים בפרויקט שיקום קרקעות המדינה – לחץ כאן