חדשות

הענקת הסמכה ISO 37001 ,התקן הבינלאומי למערכת ניהול מניעת שוחד ע"י מכון התקנים .

בתאריך 31.03.19 התקיים טקס הענקת הסמכה ISO 37001 ,התקן הבינלאומי למערכת ניהול מניעת שוחד ע"י מכון התקנים .

התקן למערכת ניהול מניעת שוחד מתווה דרך להטמיע תרבות נוגדת-שוחד בארגון.
החברה לשרותי איכות הסביבה הינה הארגון השני בארץ אשר מקבל תקן זה .