חדשות

חוזר ללקוחות החברה

01.11.2016

                                                                                                                            ל' בתשרי תשע"זלקוח יקר,
 

הנדון: ריענון פירוט והצהרה נכונה, בדגש על פסולת מעבדה ופסולת ציטוטוקסית

בכל משלוח של פסולת מעבדה, קיימת חשיבות רבה להצהרה נכונה על הפסולת.

אנא הקפידו לפרט את סוגי הפסולת ובמידת הצורך להפריד בין סוגי פסולות המעבדה השונים לפי הקטגוריות הרלוונטיות.חשיבות יתרה בפסולת ציטוטוקסית. יש להקפיד  לא לערב עם סוגי פסולות נוספים כגון יוד, כספית וכיו"ב.  במידה ויש ספק לגבי ההצהרה המתאימה, ניתן להתייעץ עם איש הקשר הרלוונטי / אגף שירות לקוחות.
 

בברכה, ותודה על שיתוף הפעולה

אגף שירות לקוחות