חדשות

חוזר ללקוחות -ריענון פירוט והצהרה נכונה, בדגש על פסולת שאינה הומוגנית כגון: ציוד מזוהם,חומר גלם,פסולת מעבדה ופסולת ציטוטוקסית

חוזר ללקוחות – ריענון פירוט והצהרה נכונה, בדגש על פסולת שאינה הומוגנית כגון: ציוד מזוהם,חומר גלם,פסולת מעבדה, ופסולת ציטוטוקסית.
לצפייה בחוזר – לחץ כאן .