חדשות

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

 ‏25.03.17

לכל מאן דבעי,

 

הנדון: משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

 

שלום רב,

 

כחלק משיפור השירות, החברה לשרותי איכות הסביבה, מתקינה מערכת שתאפשר משלוח חשבוניות דיגיטליות. לשם כך,           נדרשת הסכמתכם בכתב למעבר לקבלת חשבונית ממחושבת .

 

נודה לכם להחזרת המסמך חתום בהקדם האפשרי.

 

 

 

אני הח"מ _____________________ נושא משרה ומורשה חתימה בחברת _________________________, מאשר קבלת חשבונית ממוחשבת, חתומה דיגיטלית, מהחברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ, באמצעות הדואר האלקטרוני.

 

הסכמה זו הינה הסכמה כאמור בסעיף 18ב(ג) להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות) תשל"ג-1973.

 

ידוע לי כי באפשרותי לבטל הסכמה זו בכל עת על-ידי מתן הודעה מראש ובכתב לנציג החברה, לכתובת הדוא"ל

mehirot@escil.co.il.

 

  

 

 

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             בברכה,


 

עינב סמואילוף                
מהנדסת כימיה               

ראש אגף שירות לקוחות