חדשות

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00. בנוסף ניתן למסור דגימות בנאות חובב בימים א'-ה' בין השעות 08:00-15:30 או בבאר שבע רחוב יהודה הנחתום 4, תיבת דואר מספר 13 בימים א'-ה' בין השעות 07:30-16:30.