חדשות

השמדת קנאביס רפואי

עדכון מחיר שעת ליווי להשמדת קנאביס רפואי

הנדון: הורדת מחיר ליווי משלוחים
הריני להביא לידיעתכם שבתחילת שנת 2023 המחיר לשעת ליווי יפחת.
המחיר עד לתאריך 31/12/2022 הינו 4240 שח לשעת ליווי.
החל מתאריך 1/1/2023 :
1. משלוח מעל 250 ק״ג מחיר לשעת ליווי יעמוד על – 2250 ₪ לא כולל מע״מ.
2 . משלוח מתחת ל- 250 ק״ג המחיר לשעת ליווי יעמוד על – 3250 ₪ לא כולל מע״מ.

לכל מאן דבעי                          27 דצמבר, 2022

עדכון מחיר שעת ליווי להשמדת קנאביס רפואי