חדשות

שטיפת גלגלים לאחר פריקה במטמנה

לקוחות יקרים,
ברצוננו לעדכן כי החל מתאריך 1/1/2023 כל כלי רכב שעבר בשטחי מטמנות המפעל
מחוייב על פי רגולציה בשטיפת גלגלים לפני יציאתו ממפעלינו.
מכליות המנותבות לאשפרה יחויבו בעלות של 200 ₪ למשלוח לא כולל מע"מ.
עלות שטיפת גלגלים – 200 ₪ לא כולל מע"מ.

בברכה,
צוות שירות לקוחות

שטיפת גלגלים לאחר פריקה במטמנה