חדשות

שינויים בהסדרי התנועה- פרויקט רחבת הדיגום

בתקופה הקרובה, תחל החברה בחידוש ושדרוג של רחבת הדיגום.
לצורך העבודות יחולו מספר שינויים בהסדרי התנועה, מפה עם השינויים הצפויים מצורפת למייל זה.
נודה על נסיעה זהירה, ציות לתמרורים ושמירה על חוקי התעבורה.

זמנים:
מועד תחילת עבודות: 02/10/2022.
מועד סיום עבודות משוער: 20/12/2022.
שינויים בהסדרי התנועה- פרויקט רחבת הדיגום