חדשות
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת ספיידר בע"מ לקבלת שירותי אינטגרציה למערך התקשורת ואבטחת המידע של החברה

בקשה לקבלת הצעות מחיר לקרקע למילוי בורות במפעל החברה לשרותי איכות הסביבה – נאות חובב

שירות חדש ללקוחות החברה - הדפסת תוויות לסימון חומרים מסוכנים

13/2018 - למתן שירותי ליסינג של מדי עבודה ואספקת שירותי כביסה ותיקונים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות - A17-2018 - לשיקום הר הפסולת באור יהודה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה לפסולת אורגנית 01/01/2018

עדכון מחירון – סל קליטה (בדיקות מעבדה)

עדכון מחיר אריזות פסולת מעבדה ו/או פסולת באריזות קטנות

עדכון מחירון לטיפול בפסולת צבע, פחם פעיל, ציוד מזוהם, תרופות וחו"ג לתרופות

חידוש טופס "פרטים אודות המשלוח הצפוי"

האזינו לאייטם על השלב האחרון בפרויקט השיקום הגדול במדינה - מתוך רדיו דרום

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

רענון הוראות סימון אריזות של פסולת הנקלטת במפעלנו

דוח אחריות תאגידית - תעודת הוקרה

שריפה באקוסול הוגדרה בסיווג R1 - השבה

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

מכתב ללקוחות - היערכות להסרת חובת קליטה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות חברת קומטרנס בע"מ לרכישת חלפי הכפות האמורות מתוצרת ALLU

חוזר ללקוחות החברה