חדשות
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות חברת קומטרנס בע"מ לרכישת חלפי הכפות האמורות מתוצרת ALLU

מכרז מס' 04/2017 - למתן שירותי כלי צ.מ.ה ומשאיות

02/2018 - למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ובחו"ל עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכתב ללקוחות - היערכות להסרת חובת קליטה

מכרז פומבי מס' 08/2018 להציע הצעות לאספקת צמנט בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

09/2018 - להציע הצעות למתן שירותי תכנון ראשוני למתקן פל''א (פסולת לאנרגיה) עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי מס' 10/2018 - להציע הצעות למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה במסגרת מכרז מסגרת

11/2018 - להציע הצעות לאספקת סיד בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הודעה על כוונה להתקשרות עם ספק יחיד לצורך ביצוע עבודות להובלת פסולת חומרים מסוכנים לטיפול בחו"ל

מכרז מסגרת מס' 12/2018 - לאספקת ציוד מחשוב וציוד היקפי ומתן שירותי תמיכה ותחזוקה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

הזמנה לסיור בסככות החברה לשרותי איכות הסביבה

A17-2018 - לשיקום הר הפסולת באור יהודה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

חוזר ללקוחות החברה

חידוש טופס "פרטים אודות המשלוח הצפוי"

הסתיימה השביתה - החברה לשרותי איכות הסביבה

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

מכרז 06/2017 - למתן שירותי הובלה ושאיבה של חומרים מסוכנים באמצעות מיכלית נירוסטה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

מכרז 05/2017 - למתן שירותי הובלת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

עדכון מחירון – סל קליטה (בדיקות מעבדה)

עדכון מחיר אריזות פסולת מעבדה ו/או פסולת באריזות קטנות

מחירון לטיפול באריזות פלסטיק / בלות שקים

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה לפסולת אורגנית 01/01/2018

עדכון מחירון לטיפול בפסולת צבע, פחם פעיל, ציוד מזוהם, תרופות וחו"ג לתרופות

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

האזינו לאייטם על השלב האחרון בפרויקט השיקום הגדול במדינה - מתוך רדיו דרום

רענון הוראות סימון אריזות של פסולת הנקלטת במפעלנו

דוח אחריות תאגידית - תעודת הוקרה

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

שריפה באקוסול הוגדרה בסיווג R1 - השבה

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet