חדשות
מכרז סגור תווי שי לחג – מספר M01/2017

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה לפסולת אורגנית 21/12/2016

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

עדכון תנאי תשלום בהתקשרויות עם לקוחות

הודעה בקשר עם רכישת מכרז A7/2016 לשיקום מטמנה ברכס עתלית

חוזר ללקוחות החברה

עדכון מחיר טיפול במסנני שמן בעקבות שינוי בסיווג ובניתוב

רענון הוראות סימון אריזות של פסולת הנקלטת במפעלנו

מכרז A7-2016 - שיקום מטמנה ברכס עתלית

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

מחירון לטיפול באריזות פלסטיק / בלות שקים

דוח אחריות תאגידית - תעודת הוקרה

שריפה באקוסול הוגדרה בסיווג R1 - השבה

האזינו לאייטם על השלב האחרון בפרויקט השיקום הגדול במדינה - מתוך רדיו דרום

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet