חדשות
15/2018 - למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים באמצעות רמסע/רכינה במסגרת מכרז מסגרת עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

17/2018 הזמנה להציע הצעות לשכירת סככות בשטחי מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

כנס סביבה 2050 - Save the Date 2019

14/2018 - למתן שירותי כלי צמ"ה ומשאיות עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

בקשה לקבלת הצעות מחיר לקרקע למילוי בורות במפעל החברה לשרותי איכות הסביבה – נאות חובב

הליכי המכרז הסתיימו ולא ניתן עוד להגיש הצעות - A17-2018 - לשיקום הר הפסולת באור יהודה עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

שירות חדש ללקוחות החברה - הדפסת תוויות לסימון חומרים מסוכנים

13/2018 - למתן שירותי ליסינג של מדי עבודה ואספקת שירותי כביסה ותיקונים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

ניתן למסור דגימות למעבדת האסבסט במשרדי החברה בתל אביב, רחוב יצחק שדה 40, קומה 4, בימים א'-ה' בשעות 8:00-14:00

רענון הוראות סימון אריזות של פסולת הנקלטת במפעלנו

דוח אחריות תאגידית - תעודת הוקרה

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות עם חברת ספיידר בע"מ לקבלת שירותי אינטגרציה למערך התקשורת ואבטחת המידע של החברה

שריפה באקוסול הוגדרה בסיווג R1 - השבה

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך תכנית חיסכון בערוץ 2

עדכון מחירון – סל קליטה (בדיקות מעבדה)

הודעת ההסתדרות על שביתה במשק ביום 07.11.18

עדכון מחיר אריזות פסולת מעבדה ו/או פסולת באריזות קטנות

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה לפסולת אורגנית 01/01/2018

עדכון מחירון לטיפול בפסולת צבע, פחם פעיל, ציוד מזוהם, תרופות וחו"ג לתרופות

חידוש טופס "פרטים אודות המשלוח הצפוי"

צפו בכתבה אודות מעבדת הריח של החברה - מתוך מדור "קריירה" ב-ynet

הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

מכתב ללקוחות - היערכות להסרת חובת קליטה

משלוח חשבוניות חתומות דיגיטלית

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - התקשרות חברת קומטרנס בע"מ לרכישת חלפי הכפות האמורות מתוצרת ALLU

הודעה בדבר שינוי בתנאי התשלום

חוזר ללקוחות החברה