על המפעל

15546355022

מפעל החברה לשירותי איכות הסביבה (ESC) ממוקם בפארק אקו – תעשייתי בנגב, נאות חובב. במפעל מטפלים, באמצעות הטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם, בפסולות מסוכנות, אורגניות ואי-אורגניות, נוזליות ומוצקות.

מתקני המפעל:

  • מתקן פיסיקו-כימי
  • מתקן שריפה (מופעל ע"י חברת אקוסול)
  • מתקן ייצוב/מיצוק
  • מטמנות לחומרים מסוכנים המיוצבים
  • מעבדה אנליטית

המפעל לא מטפל בפסולת רדיואקטיבית או נפיצה.