פרמטרים קריטיים לדגימת פסולת ולשינוע

סוג בדיקה כלי דיגום כמות מינימאלית לבדיקה, mL פעולות לשימור הדגימה משך הזמן המקסימאלי
המומלץ לשמירת דגימה
הערות
אלקליניות PTFE, plastic, glass 250 לשמור בטמפ' <6°C 14 ימים מידע נוסף בנושא הדיגום ניתן לקבל באתר האינטרנט בקישור או בקישור

לחלופין ניתן לפנות ל: Standard methods for the examination of waterfor the examination of water & wastewater 22st edition
Chapter 1060

Total Organic Carbon (T.O.C) (Liquid) PTFE, glass 100 להחמיץ עם H2SO4 , HCl או H3PO4, ל-2>pH
לשמור בחושך בטמפ' <6°C
7 ימים
Total Organic Carbon (T.O.C) (solid/sludge) PTFE, glass 100 אם הדגימה פעילה ביולוגית יש לשמור בטמפ' 18°C->.
אם הדגימה לא פעילה ביולוגית, אין תנאי שמירה מיוחדים
28 ימים
ציאנידים כללי PTFE, plastic 1000 נוזלים: להוסיף NaOH ל- 12<ph< span="">.
לשמור בטמפ' <6°C</ph<>
14 ימים
מתכות מוצקים PTFE, plastic, glass 1000 6 חודשים
מתכות נוזלים, תרחיפים ובוצות PTFE, plastic, glass 1000 להחמיץ עם HNO3 ל- 2<ph< span=""></ph<> 6 חודשים
שמן מינרלי ושמן כללי זכוכית כלי בעל פיה רחבה 1000 להחמיץ עם H2SO4 ל- 2<ph< span="">
לשמור בטמפ' <6°C</ph<>
28 ימים
pH PTFE, plastic, glass 50 6 שעות
אמוניה PTFE, plastic, glass 500 להחמיץ עם H2SO4 ל- 2<ph< span="">
לשמור בטמפ' <6°C</ph<>
28 ימים
חנקן קלדל PTFE, plastic, glass 500 להחמיץ עם H2SO4 ל- 2<ph< span="">
לשמור בטמפ' <6°C</ph<>
28 ימים
Leaching test PTFE, plastic, glass 2000
Leaching test לקרקעות נהלים והנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת
מתכות בקרקעות
אניונים (ללא פלאוריד) PTFE, plastic, glass 100 לשמור בטמפ' <6°C לבדיקת ניטרית, ניטרת ופוספט – 48 שעות, אחרת 28 ימים
פלואוריד PTFE, plastic 100 לשמור בטמפ' <6°C 28 ימים
VOC( liquid) Clear or amber 40 mL vials with screw-cap PTFE lined vials 40 למלא בקבוק עד הסוף ללא אויר חופשי
לשמור בטמפ' <4°C
14 ימים EPA-SW846 chapter 4
VOC (solid/sludge) VOA vials – 20-mL VOA vials with PTFE-faced septa and crimpseal caps or screw-top caps 20 למלא בקבוק עד הסוף ללא אויר חופשי
לשמור בטמפ' <4°C
14 ימים EPA-SW846 chapter 4
sVOC (liquid) 1L amber glass container with PTFElined lid 1000 לשמור בטמפ' <6°C 14 ימים EPA-SW846 chapter 4
sVOC (solid/sludge) 250-mL wide- mouth glass container with PTFE-lined lid 250 לשמור בטמפ' <6°C 14 ימים EPA-SW846 chapter 4
נהלים והנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת
GRO VOA vials-20-mL VOA vials with PTFE-faced septa and crimpseal caps or screw-top caps 20 לשמור בטמפ' <4°C 14 ימים EPA-SW846 chapter 4
נהלים והנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת
DRO/ORO 250-mL wide- mouth glass container with PTFE-lined lid 250 לשמור בטמפ' <6°C 14 ימים EPA-SW846 chapter 4
נהלים והנחיות לטיפול בקרקע מזוהמת
C10-C40
(פחמימנים)
250-mL wide- mouth glass container with PTFE-lined lid 50 g לשמור בטמפ' <6°C 14 ימים EPA-SW846 chapter 4
ריח Polyvinylfluoride ,(PVF) Polyethyleneterephthalate (PET) כ-50 ליטר 25ºC-כ עד 30 שעות מרגע הדיגום מידע נוסף בנושא דיגום ריח ניתן לקבל באתר המשרד להגנת הסביבה
קישור
קביעת ריכוז סיבי אסבסט באוויר לפי שיטת VDI 3492 פילטר פוליקרבונט מצופה זהב בעובי 40nm בפורוזיביות נומינלית 0.8µm לא רלוונטי לשמור את הדגימה בשקית או קופסא אטומה לא רלוונטי מומלץ לדגום לפי תקן VDI 3492, נא להביא את הדגימות בשקית/קופסא אטומה ולציין נפח הדגימה
הערכת ריכוז אסבסט בדגימות צובר לפי שיטת VDI 3866 part 5 לא רלוונטי 100 g לשמור את הדגימה בשקית או קופסא אטומה לא רלוונטי מומלץ לדגום לפי תקן VDI 3866, נא להביא את הדגימות בשקית/קופסא אטומה