תוספת למחירון מפוקח אורגני

תוספת למחירון החברה לשירותי איכות הסביבה – טיפול בפסולת אורגנית

 • תוקף : 01.01.23-30.06.23
 1. ערך קלורי גבוה, נוזל שאיב במיכליות , PH גדול מ 4,ללא פלואור , ערך קלורי גבוה מ- 5,500 ק"ק לק"ג :

טבלה מצורפת

הפסולת תיאור הפסולת [₪ לטון]

לא כולל מע"מ ולא כולל הובלה

הערות
ערך קלורי מעל 5,500, עד 4% כלור נוזל במכלית , pH גדול מ4, ערך קלורי 5,500-,7000 ק"ק לק"ג

עד 4% כלור,

ברום וגופרית עד 0.5%  כל אחד

1,270.18  

בגין חריגה בערך הקלורי – הפסולת אינה מתאימה למחיר המיוחד

בגין חריגה מערכי הסף של המזהמים

חיוב לפי מחירון מפוקח

הנחה של 10% על מרכיב השריפה .

חיוב בגין מזהמים לייצוב מיצוק והטמנה בהתאם למחירון המפוקח

ערך קלורי מעל 7,000, עד 4% כלור נוזל במכלית,  pH גדול מ4, ערך קלורי מעל 7,000 ק"ק לק"ג

עד 4% כלור,

ברום וגופרית עד 0.5%  כל אחד

1,070.18
ערך קלורי מעל 5,500, עד 2% גופרית נוזל במכלית,  pH גדול מ4, ערך קלורי 5,500 – 7,000 ק"ק לק"ג

עד 2% גופרית;

כלור וברום עד 0.5%  כל אחד

948.82
ערך קלורי מעל 7,000, עד 2% גופרית נוזל במכלית,  pH גדול מ4, ערך קלורי מעל 7,000 ק"ק לק"ג

עד 2% גופרית;

כלור וברום עד 0.5%  כל אחד

798.82
   
ערך קלורי מעל 5,500, עד 2% ברומיד נוזל במכלית,  pH גדול מ4, ערך קלורי 5,500 – 7,000 ק"ק לק"ג

עד 2% ברומיד;

כלור וגופרית  עד 0.5%  כל אחד

1,286.40
ערך קלורי מעל 7,000, עד 2% ברומיד נוזל במכלית,  pH גדול מ4, ערך קלורי מעל 7,000 ק"ק לק"ג

עד 2% ברומיד ;

כלור וגופרית  עד 0.5%  כל אחד

1,086.40

 

 1. בוצת קדם: עד 2,000 ש"ח לטון
 2. בוצת אלומיניום הידרוקסיד עד 2,400 ש"ח לטון
 3. בוצת צבע: 2,600 ₪ לטון לא כולל מע"מ ולא כולל הובלה
 4. תרופות – תוצ"ג   :2,600 ₪ לטון לא כולל מע"מ ולא כולל הובלה – פסולת גרוסה , בחביות מתכת ( תכולת החבית אריזות של עד 15/15/15 ס"מ)
  • פסולת במימדים אחרים/אריזות אחרות – דורשת טיפול קדם –טרם העברתה למתקן השריפה – תוספת עלות בגובה 490 ₪ לטון.
  • פסולת באריזות אחרות – כגון קרטונים ע"ג משטחים/שקים וכיוב – תיתכן תוספת טיפול בהתאם לפסולת ולאריזתה.
 1. חו"ג תרופות  : 2,600 ₪ לטון לא כולל מע"מ ולא כולל הובלה – פסולת בחביות מתכת ( תכולת החבית אריזות של עד 15/15/15 ס"מ)
  • פסולת במימדים אחרים/אריזות אחרות – דורשת טיפול קדם –טרם העברתה למתקן השריפה – תוספת עלות בגובה 490 ₪ לטון.
  • פסולת באריזות אחרות – כגון קרטונים ע"ג משטחים/שקים וכיוב – תיתכן תוספת טיפול בהתאם לפסולת ולאריזתה.
 1. הבהרות להגדרת פסולת תוצ"ג וחו"ג ובוצת צבע:
  • חומרי גלם ותוצ"ג  של תעשיית הפרמצבטיקה וההיגיינה.
  • סה"כ מזהמים מסוג כלור, ברום, גופרית ופלואור עד 0.5% . בריכוזים אחרים – מחירון מפוקח.
  • במקרים מיוחדים: המחיר אינו תקף בזאת כגון : ריאקטיבי , פלואור גבוה , מתפלמר וכיו"ב.
 1. ציוד מזוהם : 3,500 ₪ לטון לא כולל מע"מ ולא כולל הובלה –
  • פסולת גרוסה , בחביות מתכת ( תכולת החבית אריזות של עד 15/15/15 ס"מ) פסולת במימדים אחרים/אריזות אחרות – דורשת טיפול קדם –טרם העברתה למתקן השריפה – תוספת עלות בגובה 490 ₪ לטון.
  • פסולת באריזות אחרות – כגון קרטונים ע"ג משטחים/שקים וכיוב – תיתכן תוספת טיפול בהתאם לפסולת ולאריזתה.
 1. אבקות מתכת:  יש להעביר את מלוא המידע על מנת לבחון את הטיפול ועלותו. בהתאם להרכב הפסולת , הכמות והאריזה. מניסיוננו במרבית המקרים, ינותב לטיפול במתקן השריפה, יקלטו באריזות של 5 ק"ג , שוו"ע מתכות קלות . מחיר הטיפול: 400 ₪ לק"ג לא כולל מע"מ ולא כולל הובלה.
 2. פרוקסיד אורגני: יש להעביר את מלוא המידע על מנת לבחון את הטיפול ועלותו. בהתאם להרכב הפסולת , הכמות והאריזה. לעיתים יקלטו במתקן השריפה במחירון מפוקח, לעיתים בתוספת הזנה ישירה ולעיתים כשווה ערך מתכות קלות. בהתאם לסוג הפסולת. כל פרוקסיד יועבר לאישור כימאי ראשי של מתקן השריפה להחלטת הטיפול ואמצעי ההגנה הנדרשים על בסיס הריכוז, הריאקטיביות וכיו"ב
 • *****כל המחירים אינם כוללים מע"מ והובלה.
 • *****המחירים המופיעים במחירון כולל בנספח, כפופים לפעילות מתקן השריפה של אקוסול.