מכרזים, מכרזים פעילים

קול קורא להצעת הנחות ציוד משרדי – חזרה לבית הספר עבור עובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

1. החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ממשלתית שמפעלה נמצא בפארק נאות חובב.
2. בכוונת החברה להפיק לעובדיה פרסום על הטבות ברכישת ציוד משרדי/חזרה לבית הספר (להלן: "ציוד משרדי")
3. לחברה כ- 150 עובדים בעלי יכולת הזדהות (כרטיס עובד), רובם תושבי העיר באר שבע.
4. במסגרת הליך זה מבקשת החברה לקבל הצעות להנחה/מבצעים ייעודיים לרכישת ציוד משרדי באופן פרטי על-ידי העובד מהספק.
5. נדרשת לפחות חנות אחת להספקת הציוד בעיר באר שבע/ שירות משלוחים.
6. המידע הנדרש בפירוט ככל הניתן
ספקים המעוניינים שהחברה תפרסם את ההטבה אותה הם מציעים לעובדיה, מתבקשים להעביר את הפרטים הבאים:
6.1. פרטים על הספק:
6.1.1. כתובת חנות פיזית בעיר באר שבע (אפשרות לסניפים נוספים).
6.1.2. כתובת אתר אינטרנט לביצוע הזמנות במידה וקיימת אפשרות כזו.
6.1.3. טלפון ליצירת קשר/שירות לקוחות.
6.2. פרטי ההטבה המוצעת בהתאם לבחירת הספק (ניתן להציע כמה אפשרויות):
6.2.1. אחוז הנחה לרכש ציוד משרדי. במידה ויש שונות בין ההנחות/סלי מוצר לציין זאת.
6.2.2. שובר למימוש בקנייה בסכום מוגדר.
6.2.3. הטבה של מוצרים אחרים בעת רכישה בסכום מסוים.
6.2.4. הטבה אחרת המוצעת ע"י הספק.
6.2.5. בכל אחת מהאפשרויות יש לציין את ההתניות למימושן לרבות תוקף ההטבה.
7. המענה דרכי מסירת המידע
7.1. כל ספק המעוניין לספק מידע כאמור בסעיף 6 לעיל, מוזמן לעשות כן באמצעות העברת המסמכים למייל שכתובתו : adi.asiss@escil.co.il וזאת עד ליום ראשון 7.7.24 בשעה 14:00.
7.2. החברה לפי שיקול דעתה תהא רשאית לפנות לספקים על מנת לקבל הבהרות וכו'. עוד יצוין כי החברה תהא רשאית לעשות שימוש בהצעות שכבר התקבלו לידה במסגרת פניה ישירה של ספקים לנציגיה.
7.3. החברה תהא רשאית לנהל מו"מ על ההנחות/ההטבות המוצעות טרם הפקת הפרסום.
7.4. קביעת שיטת הפרסום ותפוצתו תתבצע לפי שיקול דעתה הבלעדית של החברה. אין באמור במסמך זה כדי לחייב את החברה לפרסם/לשווק או להעביר את המענה שהתקבל לידיעת עובדיה.