מכרז מסגרת פומבי מס' 14-2022- כח אדם

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2022 הזמנה להציע הצעות להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי כוח אדם זמני לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעה להתקשר עמה בהסכם מסגרת...

לפרטים

מכרז מסגרת מס' 09/2022 הזמנה להציע הצעות לאספקת ציוד מעבדה ומתן שירותי אחריות

                          החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מכרז מסגרת מס' 2022/09 הזמנה להציע הצעות לאספקת ציוד מעבדה ומתן שירותי אחריות לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן:...

לפרטים

מכרז מס' 13/2022 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי תכנון, ייעוץ, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מכרז מס' 13/2022 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי תכנון, ייעוץ, פיקוח וניהול פרויקטים הנדסיים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס'...

לפרטים

מכרז מס' 07/2022 הזמנה להציע הצעות לרכישת רישוי וקבלת שירותי תחזוקה, הטמעה ותמיכה לתוכנת SYSAID

מכרז מס' 07/2022 הזמנה להציע הצעות לרכישת רישוי וקבלת שירותי תחזוקה, הטמעה ותמיכה לתוכנת SYSAID עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעות במסגרת מכרז מס' 07/2022, לרכישת רישוי וקבלת...

לפרטים

מכרז פומבי מס' 05-2022 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מכרז פומבי מס' 05-2022 להתקשרות בהסכמי מסגרת לאספקת חלפים, ציוד ושירות טכני עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ   החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת מציעים להגיש הצעתם ולהצטרף למאגרי מסגרת שהקימה החברה לאספקת...

לפרטים

מכרז מס' 02/2022 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מס' 02/2022 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודעה מכרז 02-2022 חוברת מכרז 02-2022 לא להגשה מכרז 02 2022 פרסום בשפה הערבית מענה לשאלות הבהרה - מכרז מסגרת 02-2022 - הובלת פסולת...

לפרטים

תם המועד לפנייה לחברה – החברה מודיעה כי היא שוקלת לממש אופציה להארכת ההתקשרות עם חברת מקסווב בע"מ

תם המועד לפנייה לחברה - החברה מודיעה כי היא שוקלת לממש אופציה להארכת ההתקשרות עם חברת מקסווב בע"מ, לצורך קבלת שירותי מערכת תוכנה העומדת באפיונים הבאים: ממשק מנהל, יכולת התאמת מסכים למשתמשים, תכנון פרוייקט (כולל גנט(, הפעלת אתר שיקום כולל...

לפרטים

מכרז פומבי מס' 50/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת מחפרון עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מודעה מכרז מחפרון 50-2021 חוברת מכרז מחפרון 50-2021 מענה לשאלות הבהרה מכרז 50-2020 מחפרון מענה לשאלות הבהרה קובץ מס 2 - מספר - מכרז 50-2021 מחפרון עדכן זוכה:  אמקול בע"מ

לפרטים

מכרז פומבי מס' 51/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ובחו"ל עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

06/02/2022  - זוכים במכרז : איסתא טופ מחלקת קבוצות ואירועים , מונה טורס בע"מ, מנטבר אומנים והפקות בע"מ. נוסח מודעה מכרז השתלמויות 51-2021 חוברת מכרז השתלמויות 51-2021 מענה לשאלות הבהרה מכרז 51-2021 השתלמויות

לפרטים

הסתיים המועד – הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת חילן בע"מ לקבלת שירותי עיבוד שכר, נוכחות ותפעול פנסיוני

הסתיים המועד 19 בדצמבר 2021 הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד - חברת חילן בע"מ לקבלת שירותי עיבוד שכר, נוכחות ותפעול פנסיוני החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת חילן בע"מ לקבלת שירותי עיבוד שכר,...

לפרטים