ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז מס' 02/2022 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז מס' 02/2022 הזמנה להציע הצעות למכרז מסגרת למתן שירותי הובלת פסולת חומרים מסוכנים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מודעה מכרז 02-2022

חוברת מכרז 02-2022 לא להגשה

מכרז 02 2022 פרסום בשפה הערבית

מענה לשאלות הבהרה – מכרז מסגרת 02-2022 – הובלת פסולת 23.2.22

 

עדכן זוכה במכרז 02/2022

ל.י. שיבז בע"מ