ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי מס' 51/2021 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי הפקת השתלמות ואירועים בארץ ובחו"ל עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

06/02/2022  – זוכים במכרז : איסתא טופ מחלקת קבוצות ואירועים , מונה טורס בע"מ, מנטבר אומנים והפקות בע"מ.

נוסח מודעה מכרז השתלמויות 51-2021

חוברת מכרז השתלמויות 51-2021

מענה לשאלות הבהרה מכרז 51-2021 השתלמויות