ארכיון מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי מס' 50/2021 הזמנה להציע הצעות לאספקת מחפרון עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מודעה מכרז מחפרון 50-2021

חוברת מכרז מחפרון 50-2021

מענה לשאלות הבהרה מכרז 50-2020 מחפרון

מענה לשאלות הבהרה קובץ מס 2 – מספר – מכרז 50-2021 מחפרון

עדכן זוכה:  אמקול בע"מ