קול קורא להצעת הנחות ציוד משרדי – חזרה לבית הספר עבור עובדי החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

1. החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") הינה חברה ממשלתית שמפעלה נמצא בפארק נאות חובב. 2. בכוונת החברה להפיק לעובדיה פרסום על הטבות ברכישת ציוד משרדי/חזרה לבית הספר (להלן: "ציוד משרדי") 3. לחברה כ- 150 עובדים בעלי יכולת הזדהות (כרטיס עובד),...

לפרטים

מכרז פומבי ממוכן 18/2024 הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון

פעילות מועד מועד פרסום המכרז 25.6.24 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה 4.7.24 בשעה 12:00 מועד פתיחת הפורטל להגשת הצעות 15.7.24 המועד האחרון להגשת שאלות תמיכה בפורטל 16.7.24 המועד האחרון להגשת הצעות בפורטל 21.7.24 עד השעה 14:00   הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ניקיון, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה לשירותי איכות...

לפרטים

מכרז פומבי ממוכן 15/2024 – הזמנה להציע הצעות למתן שירותי תחזוקה של מערכות כיבוי וגילוי אש ואספקות אופציונאליות

מועד מועד פרסום המכרז 10.6.24 המועד האחרון לרישום לפורטל 18.6.24 בשעה 12:00 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה - סבב ראשון 18.6.24 בשעה 14:00 מועד פרסום נוסח מעודכן ומחייב של המכרז 4.7.24 סיור רשות מותנה בתאום מראש כל המעוניין לבצע סיור באתר נאות חובב יעביר בקשה לדוא"ל: Michrazim@escil.co.il עד לתאריך 8.7.24...

לפרטים

מכרז פומבי ממוכן 04/2024 – הזמנה להציע הצעות להקמה ולתחזוקה של עמדת תדלוק ולאספקת סולר, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

פעילות מועד מועד פרסום המכרז 7.5.24 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה - סבב ראשון 23.5.24 בשעה 14:00 מועד פרסום נוסח מעודכן ומחייב של המכרז 9.6.24 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה – סבב שני 18.6.24 עד השעה 14:00 מועד פתיחת הפורטל להגשת הצעות  3.7.24 המועד האחרון להגשת שאלות תמיכה בפורטל 16.7.24 המועד האחרון להגשת הצעות...

לפרטים

לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ דרוש/ה מנהלת פרויקטים אגף שיקום קרקעות

תיאור התפקיד: ניהול פרויקטים של חקירה ושיקום אתרים בהם החברה פועלת, החל מביצוע סקר היסטורי, המשך בחקירת האתר ואפיונו וכלה בהכנת תכנית שיקום והוצאתה לפועל עד זיכוי האתר מבחינה סביבתית, תוך עמידה בלוחות זמנים ותקציב. העבודה הינה עבודת שטח באתר מרכזי אחד...

לפרטים

מכרז מסגרת פומבי ממוכן 3/2024 הזמנה להציע הצעות להצטרפות למאגר קבלנים לצורך ביצוע מגוון עבודות בחצרי החברה לשירותי איכות

הודעה בדבר דחיית מועד- מכרז קבלני חצר 03-2024החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות להצטרפות למאגר קבלנים לצורך ביצוע מגוון עבודות בחצרי החברה ("המכרז"). תקופת ההתקשרות: תקופת ההתקשרות עם כל אחד מספקי המסגרת היא לתקופה של עשרים וארבעה (24)...

לפרטים

בקשה לקבלת מידע (RFI) בנוגע להספקת סיגים בשינוע פנאומטי עבור החברה לשירותי איכות הסביבה

1.              החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") היא חברה ממשלתית המוחזקת במלואה על ידי מדינת ישראל, ומפעלה נמצא בפארק נאות חובב (להלן: "המפעל"). 2.              החברה בוחנת אפשרות לשלב שימוש בסיגים (תוצר לוואי הנוצר בתהליך צריפת/ייצור מתכות) (להלן: "הסיגים"). 3.              בשטח המפעל...

לפרטים

לחברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ דרוש/ה ראש אגף שיווק, מכירות ושירות לקוחות

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ היא חברה ממשלתית עסקית בדירוג 7 בסולם החברות הממשלתיות. החברה משמשת זרוע ביצוע של המדינה לשיקום קרקעות מזוהמות ומספקת פתרונות טיפול לפסולת המסוכנת המיוצרת בישראל, תוך שמירה והגנה על איכות הסביבה. המחזור השנתי של החברה עומד על...

לפרטים

מכרז פומבי ממוכן 12/2024 הזמנה להציע הצעות לשינוע פנאומטי של אפר, עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

טבלת מועדים מעודכנת   מועד מועד פרסום המכרז 10.3.24 מועד פרסום נוסח מעודכן ומחייב מס' 2 של המכרז 16.4.24 המועד האחרון לרישום לפורטל 1.5.24 בשעה 16:00 המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה (סבב שלישי) 5.5.24 בשעה 14:00 מועד פתיחת הפורטל להגשת הצעות והמועד האחרון לרישום 8.5.24 המועד האחרון להגשת שאלות תמיכה בפורטל 12.5.24 המועד...

לפרטים

מכרז פומבי ממוכן 16/2024 הזמנת הצעות לתכנון, לייצור ולאספקה של מערכי מסועים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ

מכרז פומבי ממוכן 16/2024 הזמנת הצעות לתכנון, לייצור ולאספקה של מערכי מסועים עבור החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ ("החברה") מזמינה בזאת הצעות לתכנון, לייצור ולאספקה של מערכי מסועים ("המכרז"). תקופת ההתקשרות: תקופת אחריות של שניים עשר (12) חודשים...

לפרטים