ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת יונירום אלקטרוניקס

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת יונירום אלקטרוניקס בע"מ (להלן: "יונירום אלקטרוניקס") לקבלת שירותי תמיכה ותחזוקת מערכת אל-פסק מתוצרת EATON.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת יונירום אלקטרוניקס היא המפיץ הרשמי היחיד בישראל למוצרי UPS המותקנים בחברה, ואשר מפותחים ומיוצרים על ידי EATON, וכן כי חברה זו הינה היחידה בישראל מטעם היצרן, המורשית לספק שירותי מכירה, התקנה ותחזוקה למוצר.

ההיקף הכספי השנתי עומד על כ- 6,900 ש"ח, והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת יונירום אלקטרוניקס לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ