ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת נס א.ט.

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת נס א.ט. בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת נס טכנולוגיות (להלן: "נס א.ט בע"מ") לקבלת שירותי  Outlook 365.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת נס א.ט בע"מ אשר סיפקה את מערכת ה- Outlook 365 וכי ביצעה עבור החברה התקנה ייחודית בתצורה היברידית (Custom made) לרבות ביצוע התאמות ייחודיות.

היקף ההתקשרות הכספי השנתי עומד על כ-45,000 ש"ח והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת נס לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ