ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת סופט סולושנס

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת סופט סולושנס בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת סופט סולושנס בע"מ (להלן: "סופט סולושנס") לצורך קבלת שירותי תחזוקה ותכנות מסופונים WMS.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת סופט סולושנס הנה יצרנית תוכנת המסופונים מסוג _ סופט סולושנס WMS המותקנת בחברה ומהווה ספק יחיד לתוכנה זו לרבות בכל הנוגע למתן שירותי עדכון גרסאות, מתן זכויות שימוש בתוכנה ומתן שירותי תחזוקה.

ההיקף ההתקשרות הכספי השנתי עומד על כ-35,000 ש"ח והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת סופט סולושנס לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ