ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – התקשרות עם חברת קונסיסט מערכות

28 בנובמבר 2019
התקשרות עם חברת קונסיסט מערכות בע"מ
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד

 

ועדת המכרזים של החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת קונסיסט מערכות בע"מ (להלן: "קונסיסט") לצורך קבלת שירותי רישוי ותמיכה למוצרי EKRAN.

על פי חוות דעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בחינה שנערכה על ידם, נמצא כי חברת קונסיסט היא המשווק הרשמי והיחיד בישראל של מוצרי EKRAN המפותחים והמיוצרים על ידי  EKRAN SYSTEM.

ההיקף ההתקשרות הכספי השנתי עומד על כ- 6,100 ₪, והחברה מבקשת לאשר התקשרות עם  חברת קונסיסט לתקופה של שנה.

כל אדם או גוף הסבור כי ביכולתו לספק לחברה את השירותים, ומעוניין לעשות כן, רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12.12.2019 בשעה 16:00 ולערער על החלטת הועדה. 
 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ