ארכיון הודעות פטור/ספק יחיד

הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד – חברת לאור הנדסה – לרכישת שירות תיקונים וחלקי חילוף עבור מכונת שטיפה בלחץ גבוה של חברת NLB Corporation

29 באוגוסט 2019
 
הודעה על כוונה להתקשר עם ספק יחיד 
חברת לאור הנדסה בע"מ -לרכישת שירות תיקונים וחלקי חילוף עבור מכונת שטיפה בלחץ גבוה של חברת NLB Corporation

 

החברה לשירותי איכות הסביבה בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת על כוונתה להתקשר עם חברת לאור הנדסה בע"מ לצורך רכישת שירות תיקונים וחלקי חילוף עבור מכונת שטיפה בלחץ גבוה של חברת NLB Corporation אשר נמצאת בבעלות החברה.

לצפייה במכתב הנציגות של חברת NLB Corporation לחץ כאן 

על פי חוות הדעת של אנשי המקצוע בחברה, ולאחר בדיקה שנערכה על ידם, חברת לאור הנדסה בע"מ הינה היבואן הרשמי והבלעדי בישראל של היצרן – חברת NLB Corporation – ובהתאם הוא היחיד בארץ לו קיים מלאי של חלקי חילוף מקוריים.

תקופת ההתקשרות עם חברת לאור הנדסה בע"מ לתקופה של 12 חודשים עם אפשרות להארכה ל-2  תקופות נוספות של 12 חודשים נוספים, כל אחת, או חלק ממנה. ההיקף השנתי המוערך של השירותים לשנה עומד על USD $ 3,000 – לטיפולים שוטפים ותיקונים, למעט חריגים.

כל אדם או גוף הסבור כי יש ביכולתו לספק את השירותים האמורים, ומעוניין לעשות כן רשאי לפנות בכתב לחברה, וזאת עד ליום 12/09/2019 בשעה 08:00 . 

בברכה,
החברה לשרותי איכות הסביבה בע"מ